Kontakt

Prevádzka

Hlavná 39
919 34 Biely Kostol
033 5522560
Pondelok až Piatok
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Fakturácie a platby

Monika Mihálková
Mobil - 0918 844 435
Email: kancelaria@apo.sk

Ľubomír Mihálek

Mobil - 0915 894 903
E-mail: mihalek@apo.sk

Marek Hafrovič

Mobil - 0915 894 902
E-mail: hafrovic@apo.sk

 

Fakturačné údaje

Ľubomír Mihálek
APOCOMP

Adresa Lomená 6649/20
919 34 Biely Kostol
IČO: 40 625 869
IČ DPH: SK1020113138
Číslo účtu: SK97 1100 0000 0026 2080 4607

APOCOMP s.r.o.

Adresa Hlavná 39
919 34 Biely Kostol
IČO: 45 339 350
IČ DPH: SK2022955638
Číslo účtu: SK21 1100 0000 0029 2083 1922