Dôležité upozornenie

Vážení zákazníci,

chceme sa Vám poďakovať za prejavovanú dôveru, ktorú si veľmi vážime.

Našim cieľom je poskytovať čo najkvalitnejšie služby. Vývoj situácie na trhu však spôsobil, že sme nútení pristúpiť k úprave cien jednotlivých služieb, aby sme mohli zachovať ich kvalitu. Dôvodom na úpravu cien je rast nákladov v súvislosti so zvýšením poplatkov za vysielacie práva televíznych kanálov domácich i zahraničných vysielacích spoločností, rastúca miera inflácie, energií a modernizácia siete.

Od 1.10.2023 sa mení cenník nasledovne (ceny sú uvedené s DPH):

Tarify WIFI zostávajú nezmenené.

Nový cenník môžete nájsť na tomto odkaze.

Prvá zmenená faktúra bude vystavená 31.10.2023 za 10/2023, so splatnosťou do 14.11.2023.
V prípade, ak so zmenami nesúhlasíte, máte možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez zmluvnej pokuty a výpovednej doby a to k 30.9.2023.
V prípade otázok týkajúcich sa zmien nás kontaktujte telefonicky alebo e- mailom.

Ďakujeme za pochopenie.


Ľubomír Mihálek

Mobil - 0915 894 903
E-mail: mihalek@apo.sk

Marek Hafrovič

Mobil - 0915 894 902
E-mail: hafrovic@apo.sk